Belangrijk: Petitie

https://www.petities24.com/voor_een_leefbaar_nieuw_decreet_in_het_deeltijds_kunstonderwijs_dko

Eind februari zal een nieuw decreet voor het DKO aan het Vlaams parlement worden voorgelegd. Zoals het nu voorligt bevat dit decreet een waaier aan mogelijkheden zoals het invoeren van de initiatie voor Muziek en Woord en een veelheid aan nieuwe opties en vakken in alle domeinen.  

Spijtig genoeg gaan deze vernieuwingen niet vergezeld van de noodzakelijke financiële middelen. Bovendien bevat het decreet veel pijnpunten die ten koste gaan van de kwaliteit van het DKO. Ook zijn er nog steeds heel wat onduidelijkheden en onvolledigheden.  

Het spreekt vanzelf dat, zolang academies niet over alle nodige informatie beschikken, zij niet kunnen starten met een degelijke, noodzakelijke voorbereiding. Ondertussen is de vooropgestelde startdatum (1 september 2018) dan ook totaal onrealistischgeworden.  

Omdat de tijd dringt en er absoluut niet voldoende naar ons geluisterd wordt, trekt de lerarenvereniging LeVeDKO aan de alarmbel. Om onze stem te laten horen organiseren wij een betoging op zondag 4 februari om 11u30 in Torhout (praktische info :www.levedko.org). Bovendien starten we een petitie met de vraag om de invoering van het nieuwe decreet uit te stellen en een aantal pijnpunten bij te sturen die zowel leerlingen, ouders, leerkrachten als directies aanbelangen.